email: kontakt@strojealibaba.pl
Szukasz stroju? Zadzwoń!: +48 535 045 234
Jesteś tu: Wypożyczalnia strojów > Regulamin wypożyczania strojów

REGULAMIN

1. Wypożyczalnia strojów prowadzi usługi wypożyczenia strojów i dodatków dla osób indywidualnych oraz firm zwanych dalej ?Wypożyczającym?.

2. Wypożyczenie stroju odbywa się na podstawie okazania dowodu tożsamości i podania innych danych niezbędnych do podpisania stosownej umowy oraz uiszczeniu stosownej kwoty na podstawie cennika, w przypadku braku dokumentu dodatkowo pobierana jest kaucja zwrotna w wysokości kwoty wypożyczenia.

3. Okres wypożyczenia reguluje podpisana umowa.

4. Zwrot po terminie określnym w umowie, zobowiązuje Wypożyczającego do uiszczenia dodatkowej opłaty 10 zł/doba za każdy wypożyczony strój.

5. Wypożyczalnia pobiera od Wypożyczającego ustaloną kwotę za cały okres wypożyczenia. Kwota ta jest płatna z góry i nie podlega zwrotowi.

6. Wypożyczalnia prowadzi rezerwację strojów na dzień podany przez Wypożyczającego. Warunkiem rezerwacji jest wpłata 50% zaliczki w wysokości wartości usługi wypożyczenia kostiumu, zgodnie z cennikiem wypożyczalni. W przypadku rezygnacji z usługi opłata nie jest zwracana.

7. Wypożyczający zobowiązuje się do używania kostiumów zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz nie dokonywania w nich zmian, ani przeróbek bez zgody wypożyczalni.

8. Wypożyczalnia czyści stroje, chyba że podczas użytkowania strój zostanie ubrudzony przez substancje mocno plamiące, np. wino, soczki oraz inne czynniki zewnętrzne, wypożyczający musi wyczyścić strój.

9. W chwili wypożyczenia stroju Wypożyczający zobowiązany jest skontrolować stan stroju i zgłosić pracownikowi wypożyczalni ewentualne uszkodzenia lub braki, uwagi zostają zamieszczone w umowie.

10. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia stroju Wypożyczający zobowiązany jest uiścić kwotę stanowiącą równowartość aktualnej ceny rynkowej stroju lub pokryć koszty naprawy, ewentualnie koszty prania w przypadku strojów gdy zabrudzenia wymagają specjalnego czyszczenia. Kwotę ustala pracownik wypożyczalni.

11. W przypadku nie oddania stroju w terminie 14 dni od daty zwrotu zawartej w podpisanej umowie, Wypożyczalnia przekazuje sprawę policji jako zgłoszenie kradzieży.

12. Wypożyczający oświadcza własnoręcznym podpisem na umowie, że zapoznał się z treścią regulaminy i akceptuje jego wszystkie postanowienia oraz zobowiązuje się do jego przestrzegania.